Zarejestruj się

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i wykorzystywania na portalu prowadzonym pod domeną www.vuyap.com (dalej: Portal) Państwa danych osobowych przy uwzględnieniu wymogów RODO (tj. wymogów prawnych wynikających w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administratorem Państwa danych jest spółka pod firmą Posbit.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81–451), al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862293557, REGON: 360324502, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000535422 (dalej: POSBIT), prowadząca Portal.

POSBIT przywiązuje należytą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych oraz do informowania Państwa na każdym etapie o sposobie ich wykorzystania przez POSBIT, jak również o Państwa prawach z tym związanych.

 1. POSBIT gromadzi Państwa dane w następujący sposób:
   • za pośrednictwem formularzy dostępnych na Portalu, przy wykorzystaniu których Państwo dobrowolnie przekazujecie swoje dane POSBIT;
   • poprzez gromadzenie plików “cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są głównie do dopasowania strony Portalu do preferencji i oczekiwań danego Użytkownika, bez identyfikowania go („cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych bez łączenia tych danych z danymi osobowymi Klientów pozyskanymi np. podczas rejestracji Konta VUYAP), informacje o polityce cookies znajdziecie Państwo TUTAJ;
   • poprzez informacje uzyskane od podmiotu prowadzącego serwisy społecznościowe Facebook oraz Instagram, które ten uzyskał instalując „cookies” na komputerach Użytkowników odwiedzających fanpage Portalu na tych serwisach, albo chociażby klikających przycisk „Lubię to” umieszczony przez Facebook na stronach innych serwisów internetowych (w tym wyjątkowym przypadku administratorem Państwa danych osobowych są równocześnie POSBIT i podmiot prowadzący serwisy społecznościowe Facebook oraz Instagram).
 2. Inspektor Ochrony Danych.
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą Państwo jako Użytkownicy Portalu lub osoby działające w imieniu Użytkownika Portalu kontaktować się w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Państwa praw w tym zakresie wysyłając wiadomość e-mail na adres info@posbit.pl.
 3. Cele i podstawy przetwarzania.
  Państwa dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

   1. korzystanie z Portalu bez rejestracji – dane osób korzystających z Portalu w trybie „bez rejestracji” (tj. bez zakładania Konta VUYAP) przetwarzane są przez POSBIT w jednym bądź kilku następujących celach:
     • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści zamieszczonych na Portalu, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności osób odwiedzających Portal bez rejestracji a także ich preferencji w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
     • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes POSBIT (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
     • marketingowych POSBIT oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
   2. rejestracja Konta VUYAP na Portalu w celu korzystania z jego funkcjonalności – Osoby dokonujące rejestracji Użytkownika na Portalu poprzez założenie Konta VUYAP, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi Konta VUYAP. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta VUYAP. Dane osobowe podane POSBIT są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
     • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta VUYAP, w tym świadczenia przez POSBIT usług oferowanych na Portalu – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
     • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
     • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes POSBIT (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
     • marketingowych POSBIT oraz innych podmiotów – w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes POSBIT (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
   3. profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
    W celu optymalnego dopasowania przesyłanej Państwu informacji handlowej do Państwa preferencji możemy w ramach marketingu bezpośredniego stosować profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
    Profilowanie oznacza wykorzystanie Państwa danych osobowych do przybliżonego określenia Państwa preferencji zakupowych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polegać będzie na automatycznym wyborze – w oparciu o tak określone preferencje zakupowe – która informacja handlowa będzie dla Państwa interesująca i rezygnację z wysyłania informacji, która nie spełnia tego warunku.
    Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, którą możecie Państwo w każdej chwili wycofać.
 4. Bezpieczeństwo danych.
  Państwa dane są chronione w następujący sposób:
  Dane szyfrowane są 256-bitowym systemem SSL.
  Zarządzanie usługami poprzez przeglądarkę internetową jest zabezpieczone kwalifikowanym certyfikatem SSL, potwierdzonym i wydanym przez odpowiednią do tego jednostkę. Wszystkie przesyłane dane za pomocą formularzy oraz w strefie wymagającej autoryzacji są szyfrowane. Wszystkie próby logowania do stref wymagających autoryzacji są rejestrowane przez system bezpieczeństwa POSBIT. W systemie zapisujemy informację dotyczące konta, które wykonywało logowanie, adresu IP oraz hosta osoby wykonującej połączenia.
  Hasła dostępowe do stref wymagających autoryzacji muszą zawierać minimum 8 znaków.
 5. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:

   1. podmiotom wspomagającym POSBIT w obsłudze Portalu;
   2. operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Państwa rąk przesyłek wysyłanych;
   3. doradcom prawnym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na gruncie korzystania z Portalu;
   4. agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez nas działań marketingowych i reklamowych, a także;
   5. podmiotom świadczącym na rzecz POSBIT usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Państwa dane osobowe, usługi hostingowe itp.
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Okres przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny dla osiągnięcia celów, o których mowa w punkcie 3 powyżej. Po tym okresie zostaną one w całości usunięte.
 8. Prawa osoby, której dotyczą dane.
  Przysługują Państwu następujące prawa:

   1. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych prawo do usunięcia Państwa danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych);
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinni Państwo wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw, lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
   6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas

Vuyap wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie w celach analitycznych i marketingowych, aby zapewnić
Ci najlepsze wrażenia podczas korzystania z serwisu oraz dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.
Jeżeli odrzucisz pliki cookies możliwe, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu.
Aby temu zapobiec, możesz zaakceptować pliki cookies klikając przycisk OK.
Chcesz uzyskać więcej informacji? Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close